estemple.pl - strona główna
estemple.pl - cennik
estemple.pl - szablony pieczątek

Pieczątki > Pieczątki lekarskie

Pieczątki lekarskie

Pieczątki lekarskie

stanowią nieodzwone wyposażenie każdego lekarza. Zaprojektuj swoją pieczątkę zgodnie z wymogami Naczelnej Rady Lekarskiej. Szczegóły poniżej.

Uchwała Nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej

§ 1.

1. Pieczątka lekarska zawiera następujące dane:

1. imię i nazwisko

2. tytuł zawodowy, tj. "lekarz" ("lek.") albo"lekarz dentysta" ("lek. dent.")

3. numer prawa wykonywania zawodu

4. posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie

2. Pieczątka lekarska może ponadto zawierać następujące dane:

1. tytuł i stopień naukowy

2. umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności

3. numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept

4. numer telefonu

5. adres

§ 2.

Lekarze i lekarze dentyści dostosują treść pieczątek do wymogów niniejszej uchwały nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źródło: NIL

Refundacja leku do decyzji NFZ

W związku ze zmianami w Narodowym Funduszu Zdrowia dotyczącymi refundacji leków, lekarze od 1 stycznia 2012 roku mają możliwość ostemplowywania recept pieczątką refundacja leku do decyzji NFZ. To NFZ decydować będzie o refundacjach po rozpatrzeniu rachunków imiennych na zakupy leków dostarczonych przez pacjentów.

refundacja leku do decyzji NFZ

Zamów pieczątkę refundacja leku do decyzji NFZ

Estemple.pl to łatwa w użyciu aplikacja, umożliwiająca zaprojektowanie pieczątki online. Dzięki Estemple.pl sam zaprojektujesz swoją pieczątke w 5 minut. Pieczątki firmowe, pieczątki lekarskie, pieczątki imienne - nie trać czasu, zamawiaj online z dostawą do firmy w serwisie Estemple.pl. Najczęściej wyszukiwane: Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Katowice. Dostawa cała Polska. Estemple.pl - Projektuj i zamawiaj pieczątki online.

Pieczątki firmowe | Pieczątki lekarskie | Pieczątki imienne | Pieczątki z gotowymi hasłami | Pieczątki Modico